• Modern Türkiye'nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek,
 • Bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak,
 • Kamuoyunu aydınlatmak, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bireylerin yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktır.


Vizyon

 • Bilim ve teknoloji gibi alanlarda öncü, yapıcı ve yaratıcı faaliyetleriyle, topluma hizmetleri, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.


Değerler

 • Atatürk ilkelerinde ifadesini bulan Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
 • Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış,
 • İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı,
 • Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil, şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,
 • Bilimsel özgürlüğü, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,
 • Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan,
 • Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,
 • Takım çalışması odaklı,
 • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde, bir bölüm olarak varlığını sürdürmeyi hedefler.