Lisansüstü Eğitim AKTS Formları

KODU DERSİN ADI KREDİSİ AKTS KREDİ FORMLAR
  Yüksek Lisans Tezi 3 7,5 AKTS BİLGİ
5041314 Tıp Elektroniğinde Kullanılan Sensörler Ve Dönüştürücüler 3 7,5 AKTS BİLGİ
5051314 Yazılım Geliştirme Teknikleri 3 7,5 AKTS BİLGİ
5061314 Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi 3 7,5 AKTS BİLGİ
5071314 Bilgisayar Performans Testleri Ve Değerlendirilmesi 3 7,5 AKTS BİLGİ
5101314 Optik Haberleşmede Seçme Konular 3 7,5 AKTS BİLGİ
5111314 Elektronikte Matematik Yöntemler-I 3 7,5 AKTS BİLGİ
5121314 Elektronikte Matematik Yöntemler-II 3 7,5 AKTS BİLGİ
5141314 Yarı İletken Teknolojisinde Seçme Konular 3 7,5 AKTS BİLGİ
5151314 Termoelektrik Yarıiletkenler Ve Devreler 3 7,5 AKTS BİLGİ
5271314 Denetim Düzenlerinde Seçme Konular 3 7,5 AKTS BİLGİ
5291314 Enstrümantasyon-I 3 7,5 AKTS BİLGİ
5301314 Enstrümantasyon -II 3 7,5 AKTS BİLGİ
5321314 Biyotıpta Enstrümantasyon ve Kontrol 3 7,5 AKTS BİLGİ
5331314 Tıbbi Enstrumantasyon 3 7,5 AKTS BİLGİ
5421314 Bilgisayar Yazılım Teknikleri 3 7,5 AKTS BİLGİ
5461314 Fiber Optik 3 7,5 AKTI BİLGİ
5521314 Sayısal Haberleşme 3 7,5 AKTS BİLGİ
5631314 Bulanık Mantık Denetleyicileri 3 7,5 AKTS BİLGİ
5801314 PLL Devreleri 3 7,5 AKTS BİLGİ
5811314 Biyoelektronikte Seçme Konular 3 7,5 AKTS BİLGİ
5901314 Teknik Eğitimde Program Geliştirme 3 7,5 AKTS BİLGİ
5980014 Seminer 3 7,5 AKTS BİLGİ
5031314 İleri Güç Elektroniği 3 7,5 AKTS BİLGİ
6001014 Doktora Tezi 3 7,5 AKTS BİLGİ
7001014 Dönem Projesi 3 7,5 AKTS BİLGİ
8001404 Doktora Yeterlilik Sınavı 3 7,5 AKTS BİLGİ
  Tez İzleme 3 7,5 AKTS BİLGİ
8011404 YL Uzmanlık Alan Dersi 3 7,5 AKTS BİLGİ
9011406 DK Uzmanlık Alan Dersi 3 7,5 AKTS BİLGİ