ÖĞRETMENLİK PROGRAMI: ELEKTRONİK (Normal ve İkinci öğretim)  
 
DERS İÇERİKLERİ

İSG-101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0)2
İş yeri; yerleşim, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi İş kazalarının oluşmasında etkili olan faktörler (uykusuzluk,aşırı yorgunluk, hastalık, işe uygun olmamak, dikkatsizlik ve tedbirsizlik). Yanma, düşme, zehirlenme, elektrik çarpması, makine kazası, delici/kesici aletlerle yaralanma ve alınacak önlemler. İş yeri; yerleşim, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi. Suni solunum, kırık-çıkık, yanma, zehirlenme, kanamayı durdurma, elektrik çarpması olaylarında ilk yardım kuralları ve kazazedeyi taşıma yöntemleri

EBE-121  TEKNİK RESİM      (2+1)2 
Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler; çokgen çizimleri, elips, oval çizimleri Bilgisayar ile perspektif çizimi; perpektif çeşitleri, (Dimetrik, Trimetrik, İzometrik perspektifler). Bilgisayar ile iş parçalarının görünüşlerinin çizimi. Ölçek, ölçeklendirme. Bilgisayar ortamında kesit görünüşleri. Meslek ile ilgili semboller, paket programlar, paket programlar kullanarak çeşitli mesleki resimler.

 

EBE-106  NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ     (2+2)3
Yapısal veya modüler program mantığı, problem analiz yöntemleri. Temel algoritma kavramları, modüllere ayırma ve sıralama yöntemleri. Akış şeması sembolleri, semboller arası bağlantı, giriş, çıkış, karar ve referans sembolleri. Değişken ve sabit tipler, sayısal değişkenler, alfanümerik değişkenler, değişken seçim kriterleri. Atama, karar ve döngü yapıları, başlangıç ve bitiş yapıları. Java geliştirme programı, kodlama, derleme, hata yakalama, ayıklama, nesne yapıları. 

EBE-120  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ   (3+2)4
Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı, temel elektrik kanunları; Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, zener diyot, transformatör, sigorta, led. Anolog ve dijital ampermetre, voltmetre, ohmmetre ve osilaskop yapıları, çalışma prensipleri ve kullanımı; akım, gerilim, direnç, dB, frekans, periyot, faz farkı, endüktans, kapasite, güç, beta akım kazancı ölçümü ve yarı iletken elemanların kontrolü. Sinyal  üreteçleri; kullanımı, sinüs, kare, üçgen, testere dişi sinyaller, frekans ayarı, genlik ayarı. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, led, transistor, bobin, sigorta, zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve  karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.  

EBE-211  DEVRE ANALİZİ -  I   (3+2)4
Temel nicelikler ve devre elemanları. Ohm kanunu, Kirchoff kanunları, ideal ve ideal olmayan kaynaklar. Çevre ve düğüm analizleri, doğrusallık ve süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton teoremleri, en fazla güç aktarımı yöntemi ve bu analiz teknikleri ile DA devre çözümleri. Birinci ve ikinci mertebeden elektrik devreleri, zaman sabitleri, diferansiyel denklemlerinin çözümleri, grafik çizimlerinin çıkartılması. Çeşitli elektrik devrelerinin paket programlar kullanılarak analizlerinin yapılması.  

EBE-204  MESLEKİ YABANCI DİL -  I (3+0)3
Dört işlem ve formüller, sayılar, fonksiyonlar, geometrik şekiller, hareket ve yön terimleri. Elektrik- elektronik devre elemanları, devre elemanlarının bağlantı biçimleri (seri-paralel), elektriksel büyüklüklerin ifadeleri (volt, amper, v.s). Sebep-sonuç yapıları, sıfat ve isim cümlecikleri, bağlaçlar, edilgen cümleler, ettirgen cümleler akademik yayınlarda kullanılan zamanlar, cümle yapıları, akademik terimler. Makale tercüme etme, mesleki kitap bölümlerinin tercümesini yapma, kullanım kılavuzlarının tercümesini yapma.  

EBE-221  ELEKTRONİK DEVRELER  -  I   (3+2)4
İletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları; atomik yapı, elektron, oyuk, iletken maddeler, yarı iletken maddede iletim teorisi. P-N birleşimi, azalma bölgesi, yarı iletken diyodun yapısı, çalışma prensibi, diyot eşdeğer devreleri, ileri ve ters yön karakteristikleri, ileri ve ters yön akımları, zener diyot, led, schottky diyot, PIN diyot, varikap diyot,  tünel diyot. Tam dalga, yarım dalga, köprü tipi doğrultucu, kenetleyici, kırpıcı, gerilim katlayıcı, mantık kapıları tasarımı, zener diyot ile regülasyon devreleri. PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi, yükseltme işlemi ve bağlantı çeşitleri, bağlantı çeşitlerine göre giriş çıkış karakteristikleri, α, β akım kazançları. Ön gerilimleme çeşitleri, ön gerilimleme devrelerinin kararlılığı, Öngerilimleme devrelerinin karşılaştırılması, çalışma noktası tayini. Ortak emiter, beyz ve kolektörlü yükselteçler. Ebers Moll modeli ve denklemleri, küçük sinyal modelleri,; re, hibrit, BJTli yükselteçlerin küçük sinyal analizi: akım, gerilim kazançları, giriş ve çıkış empedansları; çok katlı yükselteçlerin küçük sinyal analizi. Konularla ilgili deneyler  

EBE-251 MANTIK DEVRELERİ -  I  (2+2)3
Analog ve sayısal kavramlar, ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleri. Temel mantık kavramları; VE , VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı ( RTL, DTL, TTL, ECL Devreleri) sayısal entegre devre parametreleri, sınıflandırılması, boolean cebri, De Morgan kuralı. Mantık fonksiyonlarının çıkarılması, tarifi, doğruluk tablosu, karnaugh diyagramı çıkarılması, farketmez durumları, sadeleştirme, minterm,maxterm açılımları ve sadeleştirme, kapıların dönüştürülmesi, fonksiyonların VE DEĞİL, VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi. Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, Multiplexer ve Demultiplexer, karşılaştırıcılar ve aritmetik işlemlerle ilgili işlemler.  

EBE-263 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ -   I   (2+2)3
C++ programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları (if else, for, while, switch-case, do-while). Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar, parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, diziler, karakter katarları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği, fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı. Sınıf tanımı, sınıf bileşenleri, yapıcı ve yıkıcılar, referanslar, üye değişkenler, üye fonksiyonlar, kopya yapıcılar, This işaretçisi, tekli ve çoklu miras alma. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi, baskın fonksiyonlar. Sanal fonksiyonların tanımlanması, özetleme, şablonlar, fonksiyon gizleme, arkadaş sınıfı, istisnalar.  

EBE-202 MESLEK MATEMATİĞİ  (3+0)3
Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi.  Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri. Matlabın kurulması, çalıştırılması, menülerinin ve demolarının tanıtılması. Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler. Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi. Matlabta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.). Basit grafikler oluşturma (grafik biçimlendirme), kopyalama, saklama, çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlabda m-dosyası oluşturma.  Matlabta cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve frekans düzleminde çözümü. Konuyla ilgili sembolik çözüm uygulamaları.  

EBE-212  DEVRE ANALİZİ-  II   (3+2)4
AA kalıcı durum analizi; sinusoidal ve karmaşık zorlama fonksiyonları, fazörler, R,L,C elemanlarının fazör ilişkileri. Çevre analizi, düğüm analizi, kaynak dönüşümü, süperpozisyon, Thevenin ve Norton teoremleri ile AA devre çözümleri. AAda kalıcı durum güç analizi; anlık ve ortalama güç, en fazla ortalama güç aktarımı, periyodik fonksiyonların etkin değerleri, AA devrelerde karmaşık güç, güç faktörü ve güç faktörünün iyileştirmesi. AA devrelerde güç ölçümleri. Üç fazlı devreler; üç fazlı devrelerde çeşitli kaynak/yük bağlantıları ve bu devrelerin analizleri. Üç fazlı devrelerde güç ilişkileri, güç ve güç faktörü ölçümleri ile bunlarla ilgili uygulamalar. Manyetik kuplajlı devreler, karşılıklı endüktans, enerji analizi ve ideal transformatör.  

EBE-222  ELEKTRONİK DEVRELER -  II    (3+2)4
BJT yüksek frekans π modeli (Pi  Modeli), Bode kazanç ve faz eğrileri. A, B, AB, C ve D sınıfı yükselteçler, güç transistörlerinde ısınma ve soğutucu hesapları, gürültü, kazanç, verim ve güç hesapları. JFET ve MOFSET yapısı, çalışma prensibi, zenginleştirilmiş tip (Enhancement), fakirleştirilmiş (deplation) tip, CMOS yapısı, JFET ve MOFSET'lerin akım, gerilim karakteristikleri. FET'lerin öngerilimleme çeşitleri, öngerilimleme devrelerinin kararlılığı, öngerilimleme devrelerinin karşılaştırılması, küçük sinyal modeli ve analizi. Güç kaynakları, filtre devreleri  hesabı ve dizaynı. BJTli  regülatör devreleri, akım sınırlama, kısadevre koruma, darlington bağlama. Konularla ilgili deneyler.  

EBE-250 MESLEKİ YAZILIM UYGULAMALARI (2+2)3 
Paket programın arayüzü, kütüphaneler, araç çubukları, menüler, yardım dosyası, kütüphane güncelleme. Paket programlar ile baskı devre çıkartma; manuel, otomatik, çok katmanlı baskı devre. Paket programlar ile elektronik devrelerin simülasyonu, hata ayıklama yöntemleri, sonuçlar ve analiz.  

EBE-252  MANTIK DEVRELERİ -  II   (3+2)4
Ardışıl mantık kavramı, işlevleri, multivibratör tanımı ve çeşitleri; tek kararlı, çift kararlı, kararsız multivibratörler. Flip-Flop kavramları, çeşitleri; RS, JK, D,T, master/slave RS Flip-Floplar. Senkron ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar; asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, ripple, ring, ardışıksayıcılar, yukarı ve aşağı sayıcılar, sayıcı uygulamaları, kaydediciler, kaymalı kaydedici uygulamaları. Ardışıl mantık devrelerinin durum diyagramları ve durum indirgenmesi. Bellek elemanları, bellek düzenlenmesi, bellek kod çözücü devreler. Bellek çeşitleri, programlanabilir mantık elemanları; PLA, PAL,GAL uygulamaları. Aritmetik-mantık ünitelerinin,  ardışıl devre elemanları ile tasarlanması.  

EBE-256  SİNYAL VE SİSTEMLER    (3+0)3
Sürekli ve ayrik zaman sinyal kavrami, özellikleri ve çesitleri; sinüs, basamak,darbe,  rampa fonksiyon ve dizileri. Örnekleme teoremi.Sürekli ve ayrik sistem  kavrami ve özellikleri, giris/çikistanimi, hafizali ve kümelenmis sistem  kavramlari, durum kümesi; sifir-durum, ve sifir-giris cevaplari, Lineerlik ve zamanla degismezlik kavramlari, nedensellik, kararlilik, düzenlilik. Konvolüsyon  teoremi, ayrik konvolüsyon, fark denklemleri ve olusturulmasi, Laplace ve  Z-dönüsümü, Fourier serileri ve dönüsümü. Ayrik zaman Fourier serileri ve dönüsümü. Fark denklemlerinin Z-dönüsümü ile çözümü.  

EBE-301 MESLEKİ YABANCI DİL -  II      (3+0)3
Elektrik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri ile ilgili makale ve diğer yayınların incelenmesi; teknik rapor hazırlanması, yabancı dilde mesleki örnek ders anlatılması; dönem ödevleri.  

EBE-323 ELEKTRONİK DEVRELER -  III (3+2)4
Geri besleme kavramı; pozitif ve negatif geri besleme. işlemsel yükselteçler, diferansiyel yükselteç, eviren, evirmeyen, tampon, toplayıcı, fark alıcı, integral, türev alıcılar. Aktif filtre çeşitleri: Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, band durduran filtreler. Butterworth, Chebyshev, Bessel filtreleri, filtre karakteristikleri. Osilatör çeşitleri: RC geri beslemeli, Wien-Bridge, faz kaymalı, Twin-T, LC geri beslemeli, Hartley ve Collpitts, Kristal kontrollü, Voltaj kontrollü osilatörler. Osilatör devre tasarımları, uygulamaları. Doğrusal olmayan işaret işaretleme devreleri; Karşılaştırıcılar, tepe dedektörü, hassas doğrultucular, Schmitt tetikleyiciler.  

EBE-331  ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ (2+0)2
Kulon kanunu ve elektrik alan siddeti, elektrik potansiyeli ve potansiyel enerji, elektrik yükü ve potansiyel enerji arasindaki iliskiler, elektrik akisi ve aki yogunlugu, Gauss Kanunu.Manyetik iletkenlik, yalitkanlik, kuvvet, elektrostatik enerji.Faraday kanunu, elektromanyetik indüksiyon ve çesitleri, manyetik enerji ve manyetik kuvvetler, self ve karsit endüktans kavramlari, Maxwell denklemleri.Manyetik devrelerin elektiriki esdeger devrelerinin çikartilmasi, elektrik devreleri ile  manyetik devrelerin karsilastirilmasi. Manyetik devre analizinde kullanilan paket programlar (Maxwell vb.).  

EBE-333  HABERLEŞME SİSTEMLERİ -  I (3+2)4
Modülasyonun gerekliligi, tanimi, çesitleri, GM, FM, PM.Genlik modülasyonu, RF, SF, modülasyon zarfi, modülasyon yüzdesi, modülatör devreleri, çift yan band ve tek yan band, spektrum analizi, harmonikler, antenler.Genlik modülasyonlu verici devreleri, osilatör ve modülatör devreleri. Genlik modülasyonlu alici çesitleri, rezonans devresi çalismasi, süperheterodin olayi ve gerekliligi, ara frekans, demodülatör, otomatik frekans kontrolü, otomatik kazanç kontrolü, otomatik ses kontrolü.Frekans modülasyonlu verici blok semasi, devrenin çalismasi, genlik modülasyona göre farkliliklari Frekans modülasyonlu alicinin blok semasi, çalismasi, limitör, diskriminatör  

EBE-334  HABERLEŞME SİSTEMLERİ II   (3+2)4
Örnekleme teoremi, Nyquist ölçütü, ideal, dogal, düz tepeli örnekleme.Kuantalama, sikistirma ve genlestirme, analog-sayisal  çeviriciler. Darbe genlik modülasyonu (PAM), darbe süresi odülasyonu (PDM), darbe yeri modülasyonu (PPM), darbe kod modülasyonu (PCM), delta modülasyonu (DM),  darbe kod modülasyonu (DPCM).Temel band veri iletimi; simgeler arasi girisim, iletim ve alici süzgeçlerinin tasarimi, Nyquist kanali, band verimliligi, çok düzeyli temel band iletimi, hata analizi. Zaman ve frekans bölmeli çogullama ikili genlik kaydirmali anahtarlama (ASK), iki frekans ve faz kaydirmali anahtarlama (FSK, PSK) ve türleri.

EBE-357   MİKROBİLGİSAYAR MİMARİSİ VE PROGRAMLAMA     (3+2)4
Kaydediciler, aritmetik ve mantık birimleri (ALU) Kod çözücü birim, bayraklar, yığın (stock). Azaltılmış komut setli bilgisayar (RISC), Karmaşık komut setli bilgisayar (CISC), Haeward, Von Neuman mimarileri. Adres, veri ve kontrol hatları, adres ve veri çoklama, hafıza haritası tasarlama, adres ve seçici uç çözümleme, sistem bütünleştirme. Hafıza haritalı G/C, atanmış G/C, doğrudan bellek erişimi (DMA). Mnemonics, işlem kodu (opcode), işlem parametresi (operand), makine çevrimi, adresleme modları, komut seti, komut grupları, assembly dili bileşenleri, aritmerik ve lojik işlemler, kullanma komutları, alt yordamlar. Assembyl kod girişi, kod derleme, benzetim, hata ayıklama, sistem analizi.  

EBE-358  MİKROBİLGİSAYARLI SİSTEM TASARIMI  (3+2)4
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit  mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvart,ARM,RISC; CISC, DSP vb..) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları. Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program derleme benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, durak noktaları (break points), adım adım çalıştırma.

EBE-363  DENETİM SİSTEMLERİ  -   I   (3+2)4
 Denetim sistemlerinin ve kavramlarının tanıtımı. Transfer fonksiyonları, blok diyagramları, işaret akış diyagramları ve sadeleştirme yöntemleri. Sistemlerin durum-uzay formunda ifade edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması. Model kavramı ve çeşitleri. Sinyal-alt sinyal-parametre ilişkileri. Sistemlerdeki statik ve dinamik elemanlar. Elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemler ile ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması. Elektriksel ve mekanik sistem benzerlikleri. Elektro mekanik sistemlerin modellenmesi ve konuyla ilgili örnek hesaplamalar. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarının incelenmesi. Paket programlarda (MATLABın simulink toolboxında) transfer fonksiyonu ve faz değişim blok diyagramı oluşturma ve örnek giriş sinyallerine göre benzetim sonuçlarının elde edilmesi.  

EBE-384  ÖLÇME VE ENSTRUMANTASYON  (2+2)3
Ölçme prensipleri, birimler ve standartlar. Ölçü aletleri, voltmetre, ampermetre, ohmmetre, DC ve AC köprü, Osilaskop, spektrum analizörü, lojik analizör, ölçü aleti sınıfları, hassasiyeti ve kalibrasyonu, ölçme hataları. Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet algılayıcı ve dönüştürücüleri. Sıcaklık, basınç, gerilme, ışık şiddeti, ivme, hız, akışkanlık, hareket, ses şiddeti, tork, kuvvet ölçümleri ve deneysel hatalar. Veri analizi; veri uydurma, doğrusal regrasyon, en küçük kareler yöntemi, korelasyon ve grafiksel veri gösterimi.

EBE-449  TIP ELEKTRONİĞİ   (3+2)4
İnsan fizyolojik ve biyolojik işaretleri ve oluşumu, biyolojik işaretlerin işlenmesi. Temel algılayıcılar, biyopotansiyel oluşumu, dönüştürücüler; rezistif, indüktif, kapasitif, piezoelektrik, elektromanyetik dönüştürücüler. Biyopotansiyel elektrotlar, elektrot-elektrolit ikilisi, elektrot çeşitleri ve uygulamaları, eşdeğer devreleri. Biyomedikal enstrümentasyon ugulamaları; kalp-dolaşım sistemleri, ENG, EMG, EEG, EKG ve kardyovasküler ölçme düzenleri, solunum sistemleri, elektromanyetik girişim. X- ışınlı bilgisayarlı tomografi, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, görüntülemeyi yeniden oluşturma. Fizyolojik sistemlerin statik analizi; zaman düzlemi analizi, frekans düzlemi analizi, kararlılık analizi.  

EBE-401 BİTİRME PROJESİ I  (0+2)1
Dönem çalışma planı ve durum analizi. Proje araştırması. Proje konusu belirleme, proje önerisi, oluşturma.  

EBE-446  BİYOTIPTA ENSTRUMANTASYON  (3+2)4
Kalp-dolaşım sistemleri, biyomedikal enstrumantasyon ve ölçme, temel ölçme teorisi, sinyal ve görüntü, EKG ve kardiyovasküler ölçme düzenleri, solunum sistemleri ve ölçümleri, tıp elektroniğinde elektromagnetik girişim.  

EBE-400   BİTİRME PROJESİ II (Mezuniyet Tezi) (0+2)1
Proje, araştırma, deney ve gözlem, raporlaştırma vb. kavramlar. Proje yönetimi (Planlama, öneri, zaman yönetimi, maliyet. Proje çalışması. Rapor yazım çalışması. Sunum ve savunma)

EBE-431   SAYISAL İŞARET İŞLEME  (2+2)3
Sürekli- ayrık zamanlı sistemler ve sinyaller (CTFT ve DTFT). Zamanla değişmeyen sistemlerin dönüşüm çözümlemesi, örnekleme, örnek seyreltme, aradeğer bulma. Ayrık zamanlı ve hızlı fourier dönüşümlerini (DFT ve FFT). Z-dönüşümü. Sonlu ve sonsuz birim darbe cevaplı sistemler ve sayısal süzgeç tasarımı; FIK,IIR. Ses model ve karakteristikleri, 2D sinyal ve sistemler.  

EBE-441  FİBER OPTİK   (2+2)3
Optik rezonatör çesitleri, kararlılık kriterleri, rezonans frekansı.Lazer  çesitleri, yari iletken lazerler, ledler, esik seviyesi, asilasyon frekansı, 2-4  seviyeli lazerler.Modülasyon, demodülasyon metodlari CD- VCD- DVD-F/O  alıcılar, F/O vericiler.  

EBE-443  MİKRO DALGA      (2+2)3
RF kavramı, mikrodalga kavramı, Maxwell denklemi, dalga yayınımı. Dalga kılavuzları, dalga kılavuzu seçimi, kuplaj yöntemleri, yarıklı dalga kılavuzu. Smith abağı, dalga boyu, yansıma sabiti, yansıma genliği, duran dalga oranı, yük doğrusu. Mikrodalga, BJT, tunnel diyotlar, mikrodalga FET mikserler. Klystrons, magnetron osilatörler,mixerler.  

EBE-445 VERI HABERLESMESI (2+2)3
Veri iletimim, veri kodlama, sayısal veri haberleşme teknikleri,  frekans  ve  zaman bölmeli  çoğullama,  haberleşme  ağ teknikleri, devre anahtarlama, paket anahtarlama, radyo ve uydu ağları, yerel alan ağları, (LAN), ağ erişim  protokolleri ve mimarisi, Internet  ve ISDN, konularla ilgili deneyler.  

EBE-451    SAYISAL ELEKTRONİK (3+2)3
Diyotlu dalga şekillendirici devreler. transistorün Ebers-Moll modeli ve basitleştirilmiş statik anahtarlama modelleri, transistorün (BJT) sayısal devre karakteristikleri. RTL,DTL,TTL,ECL devreleri. FETlerin sayısal devre karakteristikleri, MOSFET ve CMOSlarla mantık devrelerinin yapımı, shottky diyodu, transistorün anahtarlama durumunun incelenmesi, geri beslemeli anahtarlama devreleri, kararsız, tek kararlı ve çift kararlı mültivibratörler ve konularla ilgili deneyler.  

EBE-455   GÖRÜNTÜ İŞLEME (2+2)3
Görüntünün temelleri, ışığın özellikleri, renk bilgisi, insan görme sistemi, kameralar, bilgisayar görme sistemleri, siyah- beyaz görüntü, renkli görüntü, renk modelleri (RGB,CMY,TIQ), sayısal görüntü. Görüntü işaretinin örneklenmesi ve kuvantalanması. Görüntü formatları, görüntü geliştirme teknikleri; nokta işleme yöntemleri, siyah-beyaz görüntü, gri ton değerlerini dilimleme, parlaklık ayarlama, kontrast geliştirme ve bilgisayarlı uygulamaları. Görüntü filtreleme sistemleri. Görüntünün iki boyutlu dönüşümleri; iki boyutlu fourier dönüşümü ve hızlı fourier dönüşümün görüntülere uygulanması. Görüntü verisi kodlama teknikleri, görüntü sıkıştırma ve teknikleri.  

EBE-457  GÜÇ ELEKTRONİĞİ   (2+2)3
Endüstride kullanılan yarı iletken elemanlar ve tüpler: Güç transistorleri , MOSFET, tristör, triyak, optoelektronik elemanlar, x ışını tüpleri. Endüksiyon ve RF ısıtma, endükiyon ısıtma, dielektrik ısıtma, endüksiyon fırınları, RF boru kaynağı sistemi. Güç elektroniği elemanlarıyla kontrol; faz kontrolü, sıcaklık kontrolü, ışıklandırma kontrolü, motor kontrolü. İnvertör ve güç kaynakları: DA/AA ve AA/DA dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, anahtar modu güç kaynağı, otomobil ateşleme sistemleri. Ultrasonik güç kaynakları: Ultrasonik dönüştürücüler, ultrasonik üreteç ve yükselteçler. Malzeme testi: Malzeme test sistemleri, Eddy akımları, Eddy akımları ile tahribatsız malzeme testi.  

EBE-459  YAPAY ZEKAYA GİRİŞ     (2+2)3
Yapay zeka kavramları. Habersiz ve haberli arattırma; kör ( blind ) arama, herustik arama, oyun tasarımı. Bilgilendirme ve sorgulama; öğrenme teorisi, öğrenme çeşitleri, yapay sinir ağları, bilgi ifade şekilleri, semantik  devre, kalıp eşleştirme, belirsizlik, olasılık, planlama, grafiksel plan, Markov karar alma süreci, doğal dil işleme, görüntü, alçak seviye görüntü ve sınıflama. İleri yapay zeka uygulamaları; öğrenme, görüntü algılama, doğal dil kavramı, belirsizlik durumunda sorgulama.  

EBE-461  BİLGİSAYAR AĞLARI  (2+2)3
OSI (Open System Interconnection Açık Sistem Mimarisi) referans modeli, katmanların standartları (I, V, X standartları). Seri haberleşme, kablo türleri, asenkron (eşuyumsuz), senkron (eşuyumlu) haberleşme, bir, karakter ve çerçeve senkronizasyonu, modem haberleşmesi bağlantılı (connection oriented) bağlantısız (connectionless) metodlar. Versiyonlu (bus), halka (ring), yıldız (star) topolojileri (mimarileri), eternet çerçeve yapısı, CSMA/CD çalışma prensibi, ring çalışma prensibi, tekrarlayıcılar, köprüler, anahtarlar, switchler ve yönlendiriciler, temel endüstriyel ağ tipleri, veri trafiği, üretme teknikleri, simülasyon. Köprülerin iç yapıları, yönlendirme metodları (transparent, spanning tree vs.), multi route algoritmalar. Ağ katmanı ve protokolleri; IP adresleme sınıflandırmaları, maskeleme, IP yönlendirme. İletim  katmanı ve protokolleri; TCP, UDP, Pencereleme, port kavramı. Üst katmanlar, görevleri ve protokolleri  

EBE-463   WEB SAYFA TASARIMI  (2+2)3
Internet, İntranet, Internet hizmetleri ve protokolleri (FTP, e-posta, Telnet, WWW , SMTP, POP3, TCP/IP, http, vb.) kavramları. Resim, grafik, animasyon, ses, görüntü geliştirme yazılımları. Web sayfasının hiyerarşik  organizasyonu, biçimi, sayfa geçişleri, hedef kitle, kapsam, nitelik, renk uyumu, yerleşim, etkileşim, doküman hazırlığı, hareketli yazı ve resimler. Web editörü, çerçeveler, tablolar, listeler, formlar, görsel öğelerin yerleşimi, Script ve applet yerleşimi, bağlantılar, yazı ve çizgi türleri, butonlar ve menüler.  Web alanı seçimi; alan adı, niteliği, kapasitesi, Internet servis sağlayıcıları, veri tabanı ve web programlama desteği, e-posta limiti ve maliyeti. Dosya aktarım protokol(FTP) ve yazılımları, Internet servis sağlayıcı bağlantısı, web sayfası yükleme ve güncelleme.  

EBE-264  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLİ - II (2+2)3
NET kavramının tanıtımı, .NET program geliştirme ortamı, .NET programlama dilleri, .NET servis birimleri (ASP.NET,ADO.NET,XML). Değişkenler, operatörler, ifadeler, fonksiyonlar, karar yapıları, döngüler, hata yönetimi ve istisnalar, sınıf oluşturma ve nesneler, değerler ve referanslar, diziler, miras alma, eleman oluşturma, operatör aşırı yükleme. Windows formlarının tanıtımı, menüler, veri geçerliliği, karmaşık kontrol nesneleri, diyalog kutuları, ortak diyalog kontrolleri, MDI ve SDI kavramları. ADO.NET teknolojisinin tanıtımı, ADO.NET ile veritabanı kullanmak, XML servisinin tanıtımı, ASP.NET teknolojisinin tanıtımı, WEB formları ile veri erişimi,  ASP.NET uygulaması programlamak, WEB servis uygulamaları.  

EBE-424  DENETİM SİSTEMLERİ -  II       (2+2)3
Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Routh Tablosu, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri ile ilgili örnek uygulamalar. Matlabda roots, poly, ve residue gibi komutların kullanım şekilleri. Karakteristik denkleminin elde edilmesi, kök değerlerinin s düzleminde gösterilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi ve kararlılık kavramı. Matlabda rlocus komutunun kullanımı ve örnek uygulamalar. Bode diyagramı ile kararlılık analizi logaritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı. Bode diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi. Kazanç payı ve faz payı kavramları. Bode diyagramının pratik çizimi. Matlabda bode komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar. Nyquist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanma hesaplamaları. Matlabda nyquist komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar. Sistemlerde denetleyici kavramı, yapıları ve çeşitleri. Ziegler Nicholesun titreşim yöntemine göre geleneksel denetleyici tasarımı ve konuyla ilgili örnek Matlab uygulamaları.

EBE-426  PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER  (2+2)3
Kumanda sistemlerinin temelleri; kumanda devresi elemanları; kontaktörler, yardımcı röle, zaman rölesi, koruma röleleri. Kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC); iç yapısı, merkezi işlem birimi, giriş-çıkış arabirimi,bellek yapısı. PLC işletim sistemi, kullanıcı programının yürütülmesi. Programlama dilleri; komut kümesi ve merdiven programı ile programlama tekniği. Temel komut kümesi; zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. PLC-PE ve PLC devre bağlantıları, iletişim arabirimleri ve protokolleri,mantık devre tasarım yöntemleri. Program denetim komutları. Master kontrol işlemi ve komutları. PLC için seçim ölçütleri ve endüstriyel uygulamalar.

EBE-428    SAYISAL DENETİM SİSTEMLERİ  (2+2)3
Durum değişkenleri,ayrık zamanlı sistemler ve dönüşümü, örnekleme, açık ve kapalı çevrim, ayrık zamanlı sistemler. Ayrık zamanlı sistemlerin matematiksel modelleri. Ayrık zamanlı sistemlerin zaman düzlemindeki cevap karakteristikleri ve karalılık analiz teknikleri. Sayısal denetleyici tasarımı (PID denetleyici, durum ve çıkış geri beslemeli denetleyiciler). Paket programlarda (örneğin MATLAB) ayrık zamanlı sistemlerin modellenmesi ve benzetimlerinin yapılması  

EBE-430   ROBOTİK     (2+2)3
Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar; hareketlendiricilerin serbestlik dereceleri ve yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri,robotlarda kullanılan sensör çeşitleri. Hareketlendiricilerin kinematikleri; koordinat sınırlarının seçimi,direkt,ters kinematik, Jacobian matrisi,kinematik denklemlerin çözümü. Ana gövde ve eklem bileşimlerindeki hızlar, kuvvetler ve momentler;.diferansiyel hareket,hız ilişkileri,bir hareketlendiricideki kuvvetlerin ve momentlerin tanımlanması. Dinamik modelleme; hareketlendirici için Lagrangeın enerji ifadeleri, hareketin Lagrange denklemi, hareketlendirici modelin sayısal benzetimi. Yörünge planlaması; eklem yörüngesi, kartezyen yolu. Hareketlendiricinin kontrolü; geleneksel sistem tasarımı, geleneksel denetleyici tasarımı, kuvvet- moment denetimi.  

EBE-440   GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ  (2+2) 3
TV yayın sistemleri; kanal tahsisleri, resmin görüntüye çevrilmesi, PAL, SECAM, NTSC sistemleri. TV çalışma prensipleri; tuner, tarama ve resim elemanları, ses katı, resim katı, güç devresi, besleme katı, teletekst,uzaktan kumanda sistemleri, CRT, LCD, HDTV, Video çalışma prensipleri. TV anten dağıtım sistemleri; antenler, anten kabloları ve özellikleri, bağlantı elemanları, splitter, combiner. Kapalı devre sistemleri; stüdyo kayıt sistemleri, görüntü düzenleme sistemleri. Kamera güvenlik sistemleri; kameralar, video kayıt cihazları, dijital kayıt sistemleri, uzaktan erişimli sistemler. Arıza tespiti ve onarımı; televizyon, video, anten dağıtım, kapalı devre TV, kamera güvenlik sistemleri.  

EBE-444 UYDU HABERLEŞMESİ    (2+2)3
Uydu yapıları, uydu antenlerinin yapıları ve çeşitleri, LNA, LNC, LNB, transponder, ayak izi, band kavramı. TV uyduları, GPS uyduları, özel uydular, uydu yörüngeleri, uydu yer istasyonları. Devre anahtarlamalı servisler, paket anahtarlı servisler, modülasyon eknikleri, kod bölümlemeli çoğullama, MPEG 2. Da<